Proje & Mühendislik

EPC

Sanayi tesisinin tüketim ihtiyaçlarına ve güncel mevzuata uygun, fizibilitesi tam,
geri dönüşü hızlı, GES projelerini tasarlıyor ve kuruyoruz

EPC - Proje & Mühendislik

Hizmet Kapsamı

Danışmanlık

Çatı ve Arazi etütleri, trafo kapasite kontrolü | Elektrik, Statik ve Mimari projelerin analizi | Taslak yerleşim ve santral gücünün belirlenmesi

Danışmanlık

Çatı ve Arazi etütleri, trafo kapasite kontrolü | Elektrik, Statik ve Mimari projelerin analizi | Taslak yerleşim ve santral gücünün belirlenmesi

Fizibilite

Son 1 yıllık tüketim verilerinin incelenmesi | Üretim & Tüketim simülasyonları | Yatırımın geri dönüş hesabı ve yatırım analizi hazırlanması

Fizibilite

Son 1 yıllık tüketim verilerinin incelenmesi | Üretim & Tüketim simülasyonları | Yatırımın geri dönüş hesabı ve yatırım analizi hazırlanması

Başvuru

Çağrı Mektubu başvuru, takip ve izinlerin alınması | Üniversite, belediye ve diğer kurumlardan gerekli onayların alınması

Başvuru

Çağrı Mektubu başvuru, takip ve izinlerin alınması | Üniversite, belediye ve diğer kurumlardan gerekli onayların alınması

Projelendirme

Detaylı saha keşfi ve projenin çizimi | Statik, elektrik, yerleşim, topraklama pafta ve hesapları

Projelendirme

Detaylı saha keşfi ve projenin çizimi | Statik, elektrik, yerleşim, topraklama pafta ve hesapları

Tedarik

Projede kullanılacak ürünlerin tespiti | Sipariş ve lojistik süreci | Donanımların sahada muhafazası

Tedarik

Projede kullanılacak ürünlerin tespiti | Sipariş ve lojistik süreci | Donanımların sahada muhafazası

Kurulum

Bağlantı anlaşması | GES santralinin anahtar telsimi kurulumu | Testler ve devreye alma kabul işlemleri

Kurulum

Bağlantı anlaşması | GES santralinin anahtar telsimi kurulumu | Testler ve devreye alma kabul işlemleri

INSOS EPC HİZMETLERİ

Dijital Mühendislik

3D MODELLEME – Tüm çevresel etkileri dikkate alarak (gölge unsuru bina, ağaç v.b. yapılar) ölçekli ve aslına uygun şekilde dijital platformda 3D canlandırması yapılan tesisinizin 365 gün boyunca güneş ışınlarının dakikalık sürelerde yakaladığı ışınımlar dikkate alınarak, minimum panel kayıpları ile maximum elektrik üretebileceği model tespit edilir.

TASARIM – Güneş Paneli – DC kablolar – Eviriciler – Alçak/Orta Gerilim Panoları başta olmak üzere, enerji üretim santralinizde kullanılacak tüm sistem bileşenlerinin birbiri ile uyumlu çalıştıracak çözüm oluşturulur. Çatınızı verimlilik esaslarına göre, yerleşim şekli, iklim özellikleri, çevresel şartlar vb uzman mühendislerimizce değerlendirilerek kayıp unsurlarının etkilerini minimuma indirecek düzenlemeler yapılır, santralinizin şartlarına en uygun ürün ve ekipmanlar tespit edilir.

FİZİBİLİTE – Tesisinize ait en az bir yıllık elektrik tüketim verisi, ileri vadeli elektrik enerjisi ihtiyacınıza ilişkin alternatiflerin sonuçları, elektrik piyasasının son 12 yılını ve fiyat değişimlerini dikkate alarak, mevzuata uygun şekilde, yatırımınızın size ne kadar sürede geri döneceği ve santralin ömrü boyunca ne kadar kazanç getireceği hesaplanır. Gerçeğe en yakın fiyat, maliyet, tüketim/üretim profilleri ve kaynak kapasite bilgileri ile oluşturulmuş bir yatırım analiz raporu sunulur.

UYGULAMA PROJESİ – Tesisinizin sözleşme gücüne göre (çatı alanınıza göre değil) tarafınıza sunulan farklı verimlilik ve güç değerlerinin yer aldığı yatırım değerlendirme raporundan tercihinize modele göre santralinizin projesi oluşturulur. Buna göre hazırlanan elektrik pafta ve hesapları, genel yerleşim paftaları, topraklama pafta ve hesapları, statik hesap, rapor ve paftaları gibi belgelerin dahil olduğu projeniz ilgili kurum ve kuruluşlardan onaylatılır.

Tasarımdan - Kuruluma

EPC Süreci

m INSOS Enerji

Güneş Enerji Santrallerinin Danışmanlık, Projelendirme, Kurulum ve İşletimini tek elden sunan lider mühendislik şirketidir.

INSOS Tanıtım